# Dlaczego taki system? Na czym jest oparty?

Według nas, system uprawnień wbudowany w Discorda jest bardzo ograniczony, więc opieranie na nim uprawnień w bocie również bardzo by ograniczało jego możliwości. Bot Infinity w wersji 2 oraz bot BOOMbo miały lepsze rozwiązanie, ale nadal był dość ograniczony.

Wraz z BOOMfinity v1 postanowiliśmy użyć takiego systemu uprawnień, który istnieje m.in. w grze Minecraft. Taki system daje bardzo dużą swobodę dla nas, programistów, jak i dla samych użytkowników

# Podstawowe informacje

No dobrze, wszystko ładnie i pięknie, ale czy ten system uprawnień jest trudny? Czy trzeba mieć 300iq, aby go zrozumieć?

Nie, podstawowe użycie takiego systemu jest proste:

  • commands.moderation.ban - Po dodaniu do grupy umożliwia używanie komendy ban

No właśnie... grupy...

# Co to są grupy?

Grupy to nic innego jak po prostu zbór uprawnień. Każda grupa musi mieć unikalną nazwę. Istnieją również 3 grupy specjalne:

  • Użytkownik — Nadawana automatycznie każdemu użytkownikowi (jej uprawnienia są przenoszone do każdej innej grupy)
  • Administrator — Jak sama nazwa mówi, grupa ta jest automatycznie nadawana każdemu z uprawnieniami "Administrator" w ustawieniach roli
  • Właściciel — Tego chyba nie trzeba tłumaczyć 😛

No ok, a skąd bot wie, że dany użytkownik posiada daną grupę? Dodajemy tam użytkowników?

Aktualnie do grup dodajemy role, jeśli użytkownik ma daną rolę to posiada również przypisaną do niej grupę (do grupy można przypisywać wiele ról). Oczywiście najwyższa rola definiuje jaką grupę posiada użytkownik.

# Domyślne uprawnienia

Czy gdybym nie chciał się bawić w ustawianie uprawnień, to są gotowe jakieś szablony?

W pewnym sensie tak, po prostu po dodaniu bota są stworzone domyślne grupy: Właściciel, Administrator, Moderator, Użytkownik. Z czego Właściciel, Administrator i Użytkownik to role których nie można usunąć i będą zawsze.

Właściciel posiada wszystkie uprawnienia

Administrator posiada prawie wszystkie uprawnienia* (oprócz uprawnień zdejmujących ograniczenia)

Moderator ma wszystkie podstawowe narzędzia dla moderatorów

Pomocnik posiada podstawowe uprawnienia moderacyjne (warn, clear, tempmute itp)

Użytkownik ma podstawowe komendy z kategorii Rozrywka, Narzędzia, Bot, Ekonomia i Informacyjne

Każdą z roli (oprócz właściciela) możesz modyfikować

Data aktualizacji: 1/30/2023, 7:30:28 PM