# Ustawianie ról

Skoro wiemy już, na czym polega ten system uprawnień, to możemy się dowiedzieć jak przypisać lub usunąć rolę z grupy.

Sprawa jest bardzo prosta, służą do tego 2 proste komendy:

  • permissions role <@wzmianka / ID / nazwa roli> add <nazwa grupy> - Przypisuje rolę do grupy
  • permissions role <@wzmianka / ID / nazwa roli> remove <nazwa grupy> - Usuwa rolę z grupy

Listę uprawnień znajdziesz klikając tutaj (opens new window).

Data aktualizacji: 1/30/2023, 7:30:28 PM