# Ważne pojęcia

# Wildcard (*)

Na samym początku należy wiedzieć, czym jest w uprawnieniach tzw. wildcard, oznaczany symbolem gwiazdki. Najłatwiej będzie to wytłumaczyć na przykładzie poszczególnych uprawień.

Uprawnienie "*", daje grupie wszystkie możliwe uprawnienia, domyślnie posiada je tylko właściciel

Uprawnienie "commands.moderation.*" daje grupie wszystkie uprawnienia pochodzące od "commands.moderation"

# Aliasy

Przy wyświetlaniu listy uprawnień w grupie, natkniemy się na aliasy. Służą one do nadania pewnego pakietu uprawnień za pomocą tylko jednego uprawnienia.

# commands.user

Ten alias zawiera wszystkie komendy z kategorii fun, information oraz util.

# commands.admin

Zawiera wszystkie komendy z kategorii moderation, administration, util, information, economy, uprawnienia do modyfikacji permisji, wszystkie permisje do korzystaniu z panelu, oraz bypassy do kanałów obrazkowych, automoda i antyraida.

# commands.helper

Zawiera komendy: kick, tempmute, warn, voicekick, voiceban, voiceunban, modlogs, oraz uprawnienie do przeglądania ticketów.

# commands.moderator

Zawiera te same bypassy co alias commands.admin, wszystkie uprawnienia moderacyjne poza pełnym resetem warnów, oraz modlogi

# commands.economy.user

Zawiera wszystkie komendy z ekonomii, poza opcjami dla administratora.

# Negacja

Kolejnym znakiem, który warto by było znać, jest znak negacji, oznaczany minusem. Znak ten blokuje (neguje) uprawnienie, które postawimy za nim. Minus jest traktowany w naszym systemie priorytetowo.

Więc jeśli grupa będzie miała uprawnienia "commands.moderation.warn" oraz "-commands.moderation.warn", to ostatecznie nie będzie mogła wykonać komendy warn.

Negacja pozwala także wykonać wyjątek w wildcardzie: jeśli grupa będzie miała uprawnienia "commands.fun.*" oraz " -commands.fun.8ball", będzie mogła wykonać wszystkie komendy z kategorii fun, poza komendą 8ball.

Pozwala ona również wykluczyć pojedyncze permisje z aliasów.

Data aktualizacji: 1/30/2023, 7:30:28 PM